Sayfa Sorumluları

Arş. Gör. Esra Nur ACAR

Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1409
TÜ E-Posta : esranursozbilici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : serkancomertel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rahman AKALIN

Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr