Hakkımızda

Mütercim-Tercümanlık Bölümü, genç bir bilim dalı olan çeviribilimin geçmişi ve günümüze dek gelişimi bağlamındaki yaklaşımlar ile alanla ilgili kuramlar konusunda bilgili, geniş bir genel kültür yelpazesine sahip ve uzmanlık alanları kavram örgüsüne hâkim çevirmen adayları ve genç akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mütercim-Tercümanlık bölümü ders programları, çevirmen ve akademisyen adaylarının sözlü ve yazılı çevirmenlik sürecinde ihtiyaç duyacakları alt yapı ve donanımı onlara kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilere çeviribilim alanına ilişkin kuramsal bilgi aktarılmasının yanı sıra yazın kuramları ve çevirisi, uzmanlık alan bilgisi ve uzmanlık alanı metinleri çevirisi, basın ve diplomasi dili, hukuk ve tıp terminolojisi ve ilgili alanlardaki metin çevirileriyle yazılı çeviri türleri ve uygulamaları konularında eğitim verilmektedir. Ayrıca konferans çevirmenliği, andaş çeviri, ardıl çeviri, yazılı metinden sözlü çeviri, özetleyerek çeviri, vb. derslerle sözlü çeviri türleri ve uygulamaları konularında da eğitim sağlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere, yeterli deneyimi ve donanımı edinebilecekleri şekilde çağdaş çeviri öğreniminin gereklerini yerine getirecek bir program sunulmaktadır. Bölüm lisans öğrenimi süresi, zorunlu hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıldır. Bölümün öğretim dili; Türkçe, Almanca, Bulgarca ve İngilizcedir. Lisansüstü eğitim programı kurulma aşamasındadır.

Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunları çeviri büroları, mühendislik ve mimarlık firmaları, dış ticaret şirketleri, özel kurum ve kuruluşlar, turizm acenteleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer işletmeler, TRT, çeşitli Müsteşarlık ve Bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri, elçilik ve dış temsilcilikler, vb. çok çeşitli alanlarda görev yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra yüksek dil hâkimiyeti gerektiren Avrupa Birliği projeleri kapsamında, dil asistanlığı gibi görevleri de yürütebilmekte ve üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz, yabancı dil becerilerini geliştirmek amacıyla yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’daki çeşitli dil okullarına, yaz kamplarına ve kısa süreli olarak çalışabilecekleri işyerlerine bölümümüz aracılığıyla yönlendirilmektedirler.

Bu içerik 17.07.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 3121 kez okundu.