Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Ana Bilim Dalı Ders Planı

 

1. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   111

Genel metinler Çevirisi -I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   115

Dil Geliştirme- I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   131

Çeviribilime Giriş I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

IMT   119 

Sözcük ve Kavram Bilgisi -I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   121

Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi- I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   123

Metin Çalışması -I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

ZAI   101

Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

ZTD  101

Zorunlu Türk Dili- I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

Üniversite/ Alan Dışı Seçmeli

Seçmeli

Girer

-

-

3

-

Seçmeli 1

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

-

Seçmeli 2

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SMT 145

Alman Dili Grameri I

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 147

Uygulamalı Almanca I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 149

Rus Dili Grameri I

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 151

Uygulamalı Rusça I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3


2. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   112

Genel metinler Çevirisi -II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   116

Dil Geliştirme- II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   132

Çeviribilime Giriş II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

IMT   120

Sözcük ve Kavram Bilgisi -II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   122

Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi- II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   124

Metin Çalışması -II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

ZAI   102

Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

ZTD  102

Zorunlu Türk Dili- II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

Üniversite/ Alan Dışı Seçmeli

Seçmeli

Girer

-

-

3

-

Seçmeli 3

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

-

Seçmeli 4

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SMT 146

Alman Dili Grameri II

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 148

Uygulamalı Almanca II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 150

Rus Dili Grameri II

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 152

Uygulamalı Rusça II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3


3. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   231

Özel Alan Çevirisi I

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

4

IMT   205

Not Alma Yöntemleri

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   207

Metin Çözümlemesi

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   209

Dilbilim I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   235

İngiliz Edebiyatı I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

BİL117

Temel Bilgi Teknolojileri I

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

3

Üniversite/ Alan Dışı Seçmeli

Seçmeli

Girer

-

-

3

-

Seçmeli 5

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

-

Seçmeli 6

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SİT   201

Basın ve Medya Çevirileri I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SİT   203

Amerikan Edebiyatı I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 245

Alman Dili Grameri III

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 247

Uygulamalı Almanca III

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 249

Rus Dili Grameri III

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 251

Uygulamalı Rusça III

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3


4. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   232

Özel Alan Çevirisi II

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

4

IMT   206

Sözlü Çeviriye Giriş

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   208

Yazışma Türleri

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   210

Dilbilim II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   236

İngiliz Edebiyatı II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

BİL118

Temel Bilgi Teknolojileri II

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

3

Üniversite/ Alan Dışı Seçmeli

Seçmeli

Girer

-

-

3

-

Seçmeli 7

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

-

Seçmeli 8

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SİT   202

Basın ve Medya Çevirileri II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SİT   204

Amerikan Edebiyatı II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 246

Alman Dili Grameri IV

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 248

Uygulamalı Almanca IV

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 250

Rus Dili Grameri IV

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 252

Uygulamalı Rusça IV

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3


5. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   301

Yazın Çevirisine Giriş

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   303

Çeviride Kuram ve Yöntemler I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   331

Teknik Çeviri I

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   333

Uygulamalı Sözlü Çeviri I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

IMT   309

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   311

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   335

Çeviride Bilgi Teknolojileri I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

-

Seçmeli 9

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

-

Seçmeli 10

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SİT   301

Yazın Çevirisinde Göstergebilim Uygulamaları I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SİT   303

Çevirmenlik Mesleği I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 345

Alman Dili Grameri V

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 347

Almanca ve Türkçe Çeviri Çalışmaları I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 349

Rus Dili Grameri V

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 351

Rusça ve Türkçe Çeviri Çalışmaları I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3


6. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   302

Yazın Çevirisi

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   304

Çeviride Kuram ve Yöntemler II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   332

Teknik Çeviri II

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   334

Uygulamalı Sözlü Çeviri II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

IMT   310

Özetleyerek Çeviri

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   312

Söylem Çözümlemesi

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

IMT   336

Çeviride Bilgi Teknolojileri II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

-

Seçmeli 11

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

-

Seçmeli 12

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SİT   302

Yazın Çevirisinde Göstergebilim Uygulamaları II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SİT   304

Çevirmenlik Mesleği II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 346

Alman Dili Grameri VI

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 348

Almanca ve Türkçe Çeviri Çalışmaları II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 350

Rus Dili Grameri VI

Seçmeli

Girer

3+0

3,0

3

SMT 352

Rusça ve Türkçe Çeviri Çalışmaları II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3


7. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   431

Karşılaştırmalı Yazın ve Çevirisi I

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   403

Uzmanlık Alanı ve Çevirisi I

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   433

Uygulamalı Sözlü Çeviri III

Zorunlu

Girer

2+0

3,0

3

IMT   407

Çeviri Eleştirisi I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

5

IMT   411

Uluslararası Kuruluşlar

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   435

Çeviri Projesi I

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

-

Seçmeli 13

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

-

Seçmeli 14

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SİT   401

Altyazı Çevirisi I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SİT   403

Fantastik Edebiyat I

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 445

Alman Dili Grameri VII

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 447

Almanca ve Türkçe Çeviri Çalışmaları III

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 449

Rus Dili Grameri VII

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 451

Rusça ve Türkçe Çeviri Çalışmaları III

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3


8. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

IMT   432

Karşılaştırmalı Yazın ve Çevirisi II

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   404

Uzmanlık Alanı ve Çevirisi II

Zorunlu

Girer

2+2

3,0

5

IMT   434

Uygulamalı Sözlü Çeviri IV

Zorunlu

Girer

2+0

3,0

5

IMT   408

Çeviri Eleştirisi II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

4

IMT   414

Avrupa Birliği

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

2

IMT   436

Çeviri Projesi II

Zorunlu

Girer

2+0

2,0

3

-

Seçmeli 15

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

-

Seçmeli 16

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

AKTS kredisi toplamı :

30

 

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

Ortalama

T+U Saat

Kredi

AKTS

SİT   402

Altyazı Çevirisi II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SİT   404

Fantastik Edebiyat II

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 446

Alman Dili Grameri VIII

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 448

Almanca ve Türkçe Çeviri Çalışmaları IV

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 450

Rus Dili Grameri VIII

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

SMT 452

Rusça ve Türkçe Çeviri Çalışmaları IV

Seçmeli

Girer

2+0

2,0

3

Bu içerik 09.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 3360 kez okundu.